Not-things gruodis

7 gruodžio, 2010Įsivardinti. Pasidalinti. Čia reikia pasipasakoti smulkmeniškai aptarti išsiaiškinti reflektuoti suprasti, forėver, kasdien –

Aš ten galvoju ką, kaip gyvenu?
 
Gerai gyvenu, aš galvoju, kad nusižudysiu, kai jūs visi jau būsite mirę. Aš galvoju apie vodkės bonkę vietoj pusryčių (kartais) ir kad nematytų drėgnų akių nei vienas jūreivis, kai nusisuku. Aš galvoju apie Maltos ordiną, šv. Jono vaikus, ir galvoju apie tą prislopintą kikenimą, įsikniaubiant į svetimą petį, paryčiais, dar nykščiu nubrėžtą kryžiuką ant kaktos, tėve mūsų, galvoju galvoju. Oi. – – – –

Mudu vogčiom apsikabinę nejudam, tyliai kvėpuojam ir truputį bijom nesusikalbėti. Ir susikertam žvilgsniais, ir apsikeičiam suokalbiškom šypsenėlėm, ir aš nesakau, ak, jaučiuosi nusidėjus ir neištikima, gal visai ne tavo judesiais atsikartoja manieji. Nes tai nesvarbu, juk dar bent tūkstantis metų iki visa, kas buvo, praeis, ir nebesirangysiu praeitimi tau į paširdžius dūstant.

Nors, ei, pala, nebandei jos atversti? …ką jūs, ji jau buvo atver(s)ta prieš tai. Tik tavo Dievas buvo užsidengęs akis, o manasis šypsojosi net per žemės drebėjimą, tai tu geriau neklausk, o aš nieko nesakysiu. Išpažinsiu tiems su abitais, arba nepripažinsiu išvis, visai kaip kartais nepripažįstu, kad tai Jis apaugina samanom betoną, numeta lėktuvus, leidžia žmonėms nutolti, suskaičiuoja man plaukus po tavo delnu ir pašnibžda skaičių man į ausį.
– – – – – – – – – –
Taip aš nešiojuos akmenuką ir laukiu tos minutės, kai būsiu išteisinta.
Taip jis išvažiuoja, atvažiuoja, išvažiuoja… atva-žiuo-ja. Pasiliks.

[pauzė]

Oh my dearest schizophrenia,…………….. o nori įsivardinti šioms Kalėdoms?